LALANDIA SØNDERVIG

en/

A local holiday resort with global reach

Lalandia Søndervig consists of a 15,000 m2 center building, including a large water park, surrounded by 483 holiday homes. In the long term, an additional 15,000 m2 can be added to the center building and a 9,000 m2 hotel can be established.

The entire holiday town creates a major expansion of Søndervig town and thus becomes part of the West Coast's leading seaside town. The new center building for Lalandia Søndervig adapts to the west coast's beautiful dune landscape via its shape and facades.

 The dune formations of the west coast are thus interpreted via the building's golden facades in different shades and textures, which imitate the sand's elegant play in the shadows. The facades are broken by large and sloping windows that create exciting openings between the center building and the surrounding terrain. Sedum-clad roofs elegantly illustrate the mare straw with its golden green shades.

Lalandia Søndervig is an elegant and sustainable offer of a modern and international holiday resort based on local resources and values.

da/

Lokalt ferieresort af globalt format

Lalandia Søndervig består af 15.000 m2 centerbygning, med blandt andet stort badeland, omkranset af 483 feriehuse. På sigt kan yderligere 15.000 m2 tilføjes centerbygningen og 9.000 m2 hotel etableres.

Hele feriebyen skaber en stor udvidelse af Søndervig by og bliver derved en del af Vestkystens førende badeby. Den nye centerbygning for Lalandia Søndervig tilpasser sig vestkystens smukke klitlandskab via dens form og facader.

Vestkystens klitformationer fortolkes derved via bygningens gyldne facader i forskellige nuancer og stofligheder, som imitere sandets elegante spil i skyggerne. Facaderne brydes af store og skrånende vinduespartier, der skaber spændende åbninger mellem centerbygningen og det omkringliggende terræn. Sedumbeklædte tage illustrerer elegant marehalmen med sine gyldengrønne nuancer.

Lalandia Søndervig er et elegant og bæredygtigt bud på et moderne og internationalt ferieresort baseret på lokale ressourcer og værdier.

  

NAME : Lalandia Søndervig

LOCATION : Søndervig, DK   

TYPE : Resort / water world  

SIZE : 15.000 m2 + 483 houses 

STATUS : Under construction  

CLIENT : Lalandia A/S

ROLE : Architect    

TEAM : Christian Bay-Jørgensen – Karsten Schmidt – Andreas Bay Jensen – Rasmus Røgen Noesgaard - Asger Ottesen  

COLLABORATORS : CC Contractor – Niras – www.lalandia.dk