Ravnsborghave

en/

 The Ravnsborghave project wants to create a modern residential development in cozy and intimate surroundings.

 The buildings are created by apartment blocks and terraced houses that surround an active and cozy garden space.

The buildings are made in varying heights that match the scale from the surrounding buildings, which consist of modernterraced houses and point houses as well as more classic apartment blocks.

Ravnsborghave absorbs in a simple and elegant way the materiality and nuances of these nearby buildings.The individual facades, which are built in brick, are divided to create a comfortable scale as well as a modern interpretation of the area's characteristics.

With this we believe that Ravnsborghave creates a simple and elegant interpretation of the area's future.

da/

 Projektet Ravnsborghave ønsker at skabe en moderne boligbebyggelse i hyggelige og intime omgivelser.

 Bebyggelsen skabes af lejlighedsblokke og rækkehuse der omkranser et aktivt og hyggeligt haverum.

Bebyggelsen udføres i varierende højder der matcher skalaen fra de omkringliggende bebyggelser, der består af moderne rækkehuse og punkthuse samt mere klassiske boligblokke.

Ravnsborghave optager på en enkelt og elegant vis materialiteten og nuancerne fra disse nære bebyggelser.
De enkelte facader, som opføres i tegl, opdeles for at skabe en behagelig skala samt en moderne fortolkning af områdets karakteristika.

Derved mener vi, at Ravnsborghave skaber en enkel og elegant fortolkning af områdets fremtid.

  

NAME : Ravensborghave

LOCATION : Køge, DK

TYPE : Housing

SIZE : 7000 m2  

STATUS : Completed 2020

CLIENT : KISS Development

ROLE : Architect

TEAM : Christian Bay-Jørgensen – Karsten Schmidt

COLLABORATORS : Ingeniørgruppen Vestjylland