The Swiss

en/

Significant landmarks

The project wants to explore new possibilities for urban development and The Swiss is a clear example of projects where new designed buildings can create interesting and apparent landmarks related to the specific site.

Bay Arch suggests buildings in public areas, designed to stand heavy attention and still have the simplicity of a characteristic landmark. Placed in Zürich, The Swiss is a hotel shaped as a simple cross known from the Swiss flag and therefore mirrors a national identity.

 

da/

Enestående vartegn

Et projekt, der vil udforske nye muligheder for byfornyelse og urbanitet. The Swiss er et tydeligt eksempel, hvor nye bygninger designes som interessante og åbenbare/naturlige vartegn på specifikke steder. Bay Arch foreslår unikke bygninger i det offentlige rum, som er designet til at kunne imødekomme megen interesse, men samtidig være enkle som et karakteristisk vartegn. Placeret i Schweiz er The Swiss et hotel udformet som et simpelt kors, ligesom det, der kendes fra det schweiziske flag og dermed afspejler en national identitet.

 

  

NAME : The Swiss  

LOCATION : Zurich, CH   

TYPE : Hotel  

SIZE : 20.000 m2  

STATUS : Vision 2010 

ROLE : Architect / Initiator   

TEAM : Christian Bay-Jørgensen